top of page
  • Content First

Izdelava spletne strani za podjetje KIP VIZIJA

Updated: Jan 11, 2023


Naročnik: Kip vizija d.o.o.


Kip vizija je invalidsko podjetje s sedežem v Občini Kozje. Pridobila je naziv invalidskega podjetja, ker zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju. Njihovo poslanstvo je imeti vlogo zanesljivega, kakovostnega in izjemno odzivnega partnerja, ki bo svojim kupcem lahko ponudil vso potrebno podporo in storitve, ki jih potrebujejo na zahtevnem trgu. Želja naročnika je bila postati prva izbira na področju zaposlovanja invalidov na območju Kozjanskega in Obsotelja ter pomemben akter zaposlovanja invalidov v Savinjski regiji. Želeli so razširiti že doseženo uveljavljenost podjetja s ponudbo storitev v digitalnem okolju.


Elementi:

  • Razvoj spletne strani (UX), oblikovanje, programiranje

  • SEO optimizacija


Leto izvedbe: Oktober 2022


Podjetje je že imelo obstoječo spletno stran, ki je bila zastarela tako z oblikovnega vidika kot tudi z vidika uporabniške izkušnje. Prav tako so bile na spletni strani pomanjkljive vsebine, ki niso bile prilagojene za spletne kanale. Spletna stran ni bila SEO optimizirana, manjkala ji dobra arhitekturna zasnova. Spletna stran je imela kar veliko pomanjkljivosti na mobilnih napravah, kar je v današnjem času, ko uporabniki večinoma brskajo po spletu prek pametnih telefonov, nedopustno. Želja naročnika je bila prenoviti obstoječo spletno stran, ki bi vizualno sledila zadnjim trendom spletnega oblikovanja, programiranja in pisanja, ki bo tehnično brezhibna, SEO optimizirana ter zagotavljala jasno navigacijsko strukturo in odlično uporabniško izkušnjo. Prav tako mora biti v celoti prilagojena mobilni napravam.

Za izdelavo spletne strani smo izbrali odprtokodno rešitev Wordpress, v ozadju pa smo postavili uredniški sistem CMS, prek katerega se lahko urejajo osnovne vsebine in fotografije. Velik del prenove je bila posodobitev videza, ki spletni strani doda občutek sodobne, uglajene in profesionalne spletne strani. Staro spletno mesto podjetja je vsebovalo veliko besedila, ki je zahtevala od obiskovalca več pozornosti, zato smo želeli ustvariti večjo kontekstualno povezanost. Prej razpršena vsebina je sedaj kategorizirana v smiselne strukture, kar obiskovalcem spletnega mesta olajša iskanje, hkrati pa sveža vsebinska področja osvetljujejo problematiko ter tako ustvarjajo več priložnosti za ustvarjanje novih potencialnih strank.

8 views0 comments

留言


bottom of page